Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken
De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben ambities op het gebied van duurzame energie en willen daarom meewerken aan het realiseren van windmolens in het gebied Dedemsvaart-Zuid/Ommen-Noord. De toename…
Op mondiaal, nationaal, provinciaal en lokaal niveau zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van de opwekking van duurzame energie. De achtergrond hiervan is dat daarmee:   het verbranden van fossiele brandstoffen…
De rijksoverheid heeft een doelstelling van 6.000 MW windenergie op land in 2020 en werkt daarnaast aan het realiseren van nog eens 6.000 MW op zee. Op land staat er…
De afstand die hier wordt aangehouden tot woningen wordt bepaald door de door het Rijk gestelde uniforme normen voor een aanvaardbaar hinderniveau ten gevolge van geluid en slagschaduw. Deze hangen…