Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Wat is het beleid van de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel ten aanzien van windenergie?

De gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel hebben ambities op het gebied van duurzame energie en willen daarom meewerken aan het realiseren van windmolens in het gebied Dedemsvaart-Zuid/Ommen-Noord.


De toename van productie van duurzame energie is van groot belang voor het halen van de ambities; wind is een belangrijke bron voor het opwekken van duurzame energie.


Concreet wil de gemeente Hardenberg in 2014 minimaal 10% energie hebben bespaard en 10% meer duurzame energie per jaar hebben gerealiseerd. Daarom wil het college van B&W van de gemeente Hardenberg initiatieven voor duurzame energieproductie ondersteunen.


De provincie Overijssel heeft met het Rijk en andere provincies afgesproken zich in te zetten voor het plaatsen van windmolens in de provincie. Overijssel voert een landelijke opgave uit om in de hele provincie ten minste 85,5 Megawatt (MW) in 2020 aan windenergie te realiseren. Momenteel heeft de provincie haar opgave voor ongeveer de helft gerealiseerd door middel van windmolens in Zwolle, Kampen, Dalfsen, Staphorst en Deventer.