Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Welke besluitvorming heeft al plaatsgevonden over het windpark?

De provincie Overijssel heeft in 2001 een verkenning laten uitvoeren naar mogelijke locaties voor windmolens in Noordoost Overijssel. Het gebied van windpark De Veenwieken is gelegen in één van deze locaties. De provincie heeft door middel van de omgevingsvisie in 2009 de gebieden vastgelegd die kansrijk worden geacht voor windenergie, waaronder het gebied van windpark De Veenwieken.

In 2013 hebben zowel Provinciale Staten van de provincie Overijssel als de gemeenteraad van Hardenberg ingestemd met het verzoek medewerking te verlenen aan de plaatsing van 10 windmolens in windpark de Veenwieken. Van 25 november 2015 tot en met 5 januari 2016 hebben de voorontwerpen bestemmingsplan en inpassingsplan samen met het MER ter inzage gelegen.

Op 11 november 2015 is in Provinciale Staten een amendement aangenomen. Kort daarna heeft ook de gemeenteraad van Hardenberg met dit amendement ingestemd. In dit besluit is vastgelegd dat er in het ontwerp inpassingsplan een maximale tiphoogte van 149,99 meter wordt opgenomen. Belangrijke reden voor Provinciale Staten om deze tiphoogte vast te leggen, is om toepassing van luchtvaartverlichting op de windmolen te vermijden.

Er moet een ruimtelijk plan worden vastgesteld om de windmolens te kunnen realiseren. Bij de gemeente is dat een bestemmingsplan, bij de provincie een inpassingsplan. De gemeenteraad van Hardenberg heeft op 26 september 2016 een positief besluit genomen over het bestemmingsplan. Provinciale Staten deed dat op 28 september 2016 over het inpassingsplan. Op 29 september 2016 hebben de gemeente en provincie de omgevingsvergunningen verleend.