Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Welke besluitvorming vindt nog plaats over het windpark?

Om de windturbines te kunnen realiseren, dient een ruimtelijk plan te worden vastgesteld. Als de gemeente dit doet, gaat het om een bestemmingsplan. Dit is de situatie voor de windmolens in Hardenberg. Bij de provincie is sprake van een provinciaal inpassingsplan, dit betreft de windmolens in Ommen.

In het ruimtelijk plan zijn de locaties waar de windturbines mogen worden gebouwd aangewezen en zijn hier voorwaarden aan verbonden, zoals de maximale hoogte van de windmolens. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad, het provinciale inpassingsplan is vastgesteld door Provinciale Staten.

Op basis van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning verleend, op basis van een aanvraag van de initiatiefnemers. De omgevingsvergunning geeft het recht de windturbines te bouwen en exploiteren. Deze vergunning is bij de gemeente afgegeven door het college van Burgemeester en Wethouders (college van B&W) voor de windmolens in Hardenberg en bij de provincie door Gedeputeerde Staten voor de windmolens in Ommen. Het bestemmingsplan en inpassingsplan zijn inmiddels vastgesteld, de omgevingsvergunningen zijn verleend. Er zijn tegen het bestemmingsplan en inpassingsplan beroepen tegen ingediend bij de Raad van State. De Raad van State heeft deze beroepen ongegrond verklaard waardoor het bestemmingsplan, inpassingsplan en de vergunningen onherroepelijk zijn.

Verder worden de financiële participatie (hoe wordt het geld besteed dat voor de omgeving beschikbaar komt uit het windpark?) en is de waarborgcommissie ingericht. Vijf Plaatselijke Belangen nemen hierin het voortouw, in overleg met de gemeente Hardenberg, de provincie Overijssel, De Wieken en Pure Energie.

Andere vergunningen die mogelijk nodig zijn, betreffen bijvoorbeeld een watervergunning van het waterschap Velt en Vecht of een flora en faunawet ontheffing van RvO. Deze zijn inmiddels ook verleend.