Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Wat is een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau'?

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (ook wel afgekort tot NRD) staat uitgebreid beschreven welke specifieke milieueffecten die de ontwikkeling van het windpark met zich mee kan brengen in de m.e.r.-procedure onderzocht worden en met welke diepgang. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als slagschaduw, geluid, natuur en veiligheid. Ook de te volgen procedures worden in de notitie omschreven. Deze notitie is het uitgangspunt voor het opstellen van het milieueffectrapport.