Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Wat is een m.e.r.-procedure?

M.e.r. staat voor milieueffectrapportage. In de m.e.r.-procedure worden de milieugevolgen van het initiatief in een milieueffectrapport (ook wel afgekort tot het MER) in beeld gebracht zodat deze kunnen worden meegenomen als er besluiten worden genomen.