Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Wat is een MER?

MER staat voor Milieueffectrapportage. In het MER worden de alternatieven en uitgevoerde onderzoeken beschreven en worden de milieueffecten van de alternatieven met elkaar vergeleken. Het MER is een bijlage bij het bestemmingsplan en het inpassingsplan ter onderbouwing van de gemaakte keuzes. De functie van het MER is om de gevolgen voor het milieu inzichtelijk te maken zodat het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming in kan nemen. Zo snel als mogelijk zijn de resultaten van de onderzoeken te vinden op deze website.