Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Wat is een bestemmingsplan/inpassingsplan?

Een bestemmingsplan en een inpassingsplan zijn in principe hetzelfde. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan van een gemeente en een provinciaal inpassingsplan een ruimtelijk plan van de provincie. In deze plannen wordt de functie van gebieden vastgelegd. Voor een windmolen is die functie het mogelijk maken van een locatie voor het bouwen en exploiteren van een windturbine. Aan een dergelijk plan kunnen ruimtelijk relevante voorwaarden worden verbonden zoals de maximale bouwhoogte van de windmolens.