Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Welke varianten zijn in het MER onderzocht?

In de vastgestelde notitie reikwijdte en detailniveau is aangeven welke varianten worden onderzocht in het MER. De volgende tabel geeft de varianten weer:

Tabel 3.1

Op 11 november 2015 is in Provinciale Staten een amendement aangenomen. Kort daarna heeft ook de gemeenteraad van Hardenberg met dit amendement ingestemd. In dit besluit is vastgelegd dat er in het ontwerp inpassingsplan een maximale tiphoogte van 149,99 meter wordt opgenomen. Belangrijke reden voor Provinciale Staten om deze tiphoogte vast te leggen, is om toepassing van luchtvaartverlichting op de windmolen te vermijden. In het bestemmingsplan en inpassingsplan wordt dus een maximale tiphoogte van 149,99 meter opgenomen.