Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Worden plannen wel eens afgekeurd?

Ja, er worden wel eens plannen afgekeurd. In veel gevallen betreft dit projecten in de eerste fase van ontwikkeling, als plannen bijvoorbeeld niet in vastgesteld beleid passen. Ook dienen plannen aan regelgeving te voldoen. Plannen worden ook wel afgewezen indien uit de onderzoeken voor een plan blijkt dat het niet mogelijk is aan de van toepassing zijnde regelgeving te voldoen.