Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Is de opstelling van de windmolens gewijzigd? Waren de plannen eerst niet anders?

De ontwikkeling van windturbines in het gebied loopt al geruime tijd (vanaf 2000) en verschillende opties voor aantallen windturbines en positionering van deze windturbines zijn aan de orde geweest. Over de omvang van het zoekgebied, voorkeuren voor de opstelling en het aantal windturbines heeft op verschillende momenten besluitvorming plaatsgevonden. Een definitieve opstelling is echter tot op heden niet vastgesteld. De definitieve opstelling wordt vastgesteld door middel van het provinciale inpassingsplan voor windturbines in Ommen en het bestemmingsplan voor windturbines in Hardenberg. Om te komen tot een definitieve opstelling wordt het MER uitgevoerd. Hierin worden verschillende opstellingen van windturbines onderzocht. In de notitie reikwijdte en detailniveau is aangegeven in welk gebied opstellingsalternatieven worden onderzocht en welke alternatieven worden onderscheiden.