Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Hoe hoog zijn de windturbines?

De windmolens krijgen een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 103 meter. Dat betekent dat een wiek 51,5 meter lang is. De tiphoogte - het bovenste puntje van de wiek als deze recht overeind staat - wordt daarmee 149,5 meter.
Op 11 november 2015 is in Provinciale Staten een amendement aangenomen. Kort daarna heeft ook de gemeenteraad van Hardenberg met dit amendement ingestemd. In dit besluit is vastgelegd dat er in het ontwerp inpassingsplan een maximale tiphoogte van 149,99 meter wordt opgenomen.