Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

In welke opstelling worden de windmolens geplaatst?

De voorkeursopstelling zoals vastgesteld door gemeente en provincie gaat uit van vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Hardenberg en vijf windmolens op het grondgebied van de gemeente Ommen: in totaal 10 windmolens. De voorkeursopstelling gaat uit van een gespiegelde opstelling. Zie voor een beeld van de mogelijke opstelling het filmpje op deze webiste.

Momenteel wordt in beeld gebracht hoe de windmolens op een haalbare manier in het gebied geplaatst kunnen worden. De voorkeursopstelling van 10 windmolens is daarbij het uitgangspunt. In de milieueffectrapportage worden de milieueffecten van de voorkeursopstelling en alternatieven in beeld gebracht om een definitieve keuze voor de opstelling te maken.

Op het moment dat gemeente en provincie instemmen met de door de initiatiefnemers voorgestelde opstelling, gaat deze opstelling de basis vormen voor de besluitvorming over het windpark.