Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Waar

De locatie van windpark De Veenwieken ligt tussen Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg. Het windpark komt deels in de gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen.

 

Klik hier voor een plattegrond met daarop de locaties van de tien windmolens.

 

Ligging locatie Windpark De Veenwieken
Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal.

 

080514 plangebied in ruimere omgeving

Plangebied Windpark De Veenwieken
Niet alle percelen zijn betrokken bij het plan. Zowel De Wieken als Pure Energie hebben overeenkomsten met grondeigenaren in dit gebied. Daar waar geen overeenkomsten zijn afgesloten, worden geen windturbines gerealiseerd.


080514 plangebied ruimtelijke plannen


Er worden 10 windmolens in het gebied gerealiseerd. Deze krijgen een ashoogte van 98 meter en een rotordiameter van 103 meter. De tiphoogte wordt daarmee 149,5 meter. De windmolens krijgen een vermogen van 2,35 MW per windmolen.

 

3D-filmpje
De voorkeursopstelling van de initiatiefnemers is weergegeven in een filmpje. Deze snapshots geven een impressie van de tien windmolens vanuit 3 verschillende standpunten met een ashoogte van 100 meter en een ashoogte van 135 meter. Op 11 november 2015 is in Provinciale Staten een amendement aangenomen. Kort daarna heeft ook de gemeenteraad van Hardenberg met dit amendement ingestemd. In dit besluit is vastgelegd dat er in het ontwerp inpassingsplan een maximale tiphoogte van 149,99 meter wordt opgenomen. De windmolens met een ashoogte van 135 meter die in het filmpje zijn opgenomen, zijn daarmee niet meer mogelijk. Hieronder staan 3 impressies vanuit verschillende standpunten met windmolens met een ashoogte van 100 meter. Deze impressies zijn snapshots uit het filmpje.

  

st 1 100m

Standpunt Ommerkanaal - afstand tot dichtstbijzijnde windturbine ca 1025 meter met ashoogte van 100 meter.

st 2 100m

Standpunt Dedemsvaart - afstand tot dichtstbijzijnde windturbine ca 2325 meter met ashoogte van 100 meter.

 

st3 100m

 Standpunt N36 - afstand tot dichtstbijzijnde windturbine ca 3555 meter met ashoogte van 100 meter.

 

Informatie over bouw van Windpark De Veenwieken

Op 26 juni 2018 was er een inloopavond over Windpark De Veenwieken. Er werd getoond wat de geplande rijroutes zijn voor het bouwverkeer en de grote windmolenonderdelen. Bezoekers konden daar vragen over stellen en opmerkingen maken. Wij hebben een overzicht gemaakt van de vragen die zijn gesteld en opmerkingen die zijn gemaakt. Tevens hebben wij daarop een reactie gegeven. Klik hier om dat overzicht te lezen. Zo hebben wij in samenspraak met de gemeente Hardenberg besloten dat de route voor het bouwverkeer deels wordt gewijzigd, naar aanleiding van de opmerkingen die zijn gemaakt op de inloopavond. Meer daarover leest u in het overzicht.

 

Op 23 november 2018 is bekend gemaakt dat de routes voor het bouwverkeer nogmaals tegen het licht zijn gehouden. Als gevolg daarvan is de route voor het bouwverkeer naar het noordelijk deel van het windpark aangepast. Hieronder leest u welke routes worden gevolgd voor het bouwverkeer en voor de aanvoer van de grote windmolenonderdelen. 

 

De actuele stand van zaken met betrekking tot de bouw van het windpark kunt u lezen bij 'Nieuws'.

 

1. Rijroutes voor het bouwverkeer

Klik hier om de plattegrond te zien waarop de routes voor het bouwverkeer staan aangegeven.

Vrachtwagens die naar de noordelijke helft van het windpark moeten, rijden als volgt:

- De Witte Paal
- Coevorderweg
- Zwarte Pad
- Stegerensallee
- Hoopmansveenweg
- Van Rooijens Hoofdwijk
- Verlengde Zestiende Wijk


Vrachtwagens die leeg zijn en het noordelijke deel van het windpark verlaten, rijden als volgt:

- Verlengde Zestiende Wijk
- Van Rooijens Hoofdwijk
- Driehoekweg
- Verlengde Elfde Wijk
- Zwarte Pad
- Coevorderweg
- Rotonde Witte Paal


Vrachtwagens die naar de zuidelijke helft van het windpark moeten, rijden als volgt:

- De Witte Paal
- Coevorderweg
- Zwarte Pad
- Ondersloot Noord
- Driehoekweg
- Dwarsweg
- Schapendijk

Vrachtwagens die de zuidelijke helft van het windpark verlaten, rijden deze route in omgekeerde volgorde.

 

2. Rijroute voor de grote windmolenonderdelen

Klik hier om de plattegrond te zien waarop de route voor de grote windmolenonderdelen staat aangegeven.

De windmolenonderdelen worden aangevoerd vanuit de richting Witte Paal, over de N36. Er wordt een tijdelijke afrit gemaakt vanaf de N36 om de grote windmolenonderdelen snel in het gebied te kunnen krijgen. De afrit sluit aan op de Driehoekweg. 

 

3. De locaties van de windmolens

Klik hier om de plattegrond te zien waarop de locaties van de tien windmolens staan aangegeven.

 

4. De planning van de bouw van het windpark

Klik hier om de poster te zien over de planning van de bouw van het windpark.

De planning is onder voorbehoud.