Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Waar

De locatie van windpark De Veenwieken ligt tussen Dedemsvaart, Ommen en Hardenberg. Het windpark komt deels in de gemeente Hardenberg en deels in de gemeente Ommen.

 

Ligging locatie Windpark De Veenwieken
Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern Dedemsvaart en wordt globaal begrensd door de Verlengde Zestiende Wijk, de Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg, de N36, de Schapendijk en het Ommerkanaal.

 

080514 plangebied in ruimere omgeving

Plangebied Windpark De Veenwieken
Niet alle percelen zijn betrokken bij het plan. Zowel De Wieken als Raedthuys hebben overeenkomsten met grondeigenaren in dit gebied. Daar waar geen overeenkomsten zijn afgesloten, worden geen windturbines gerealiseerd.


080514 plangebied ruimtelijke plannen


Doel is om 10 windmolens in dit gebied te realiseren, hoewel er ruimte is voor één of twee windmolens extra. Dit zijn moderne windturbines met drie bladen en een vermogen van ongeveer 3 MW per turbine.

 

3D-filmpje
De voorkeursopstelling van de initiatiefnemers is weergegeven in een filmpje. Deze snapshots geven een impressie van de tien windmolens vanuit 3 verschillende standpunten met een ashoogte van 100 meter en een ashoogte van 135 meter. Op 11 november 2015 is in Provinciale Staten een amendement aangenomen. Kort daarna heeft ook de gemeenteraad van Hardenberg met dit amendement ingestemd. In dit besluit is vastgelegd dat er in het ontwerp inpassingsplan een maximale tiphoogte van 149,99 meter wordt opgenomen. De windmolens met een ashoogte van 135 meter die in het filmpje zijn opgenomen, zijn daarmee niet meer mogelijk. Hieronder staan 3 impressies vanuit verschillende standpunten met windmolens met een ashoogte van 100 meter. Deze impressies zijn snapshots uit het filmpje.

  

st 1 100m

Standpunt Ommerkanaal - afstand tot dichtstbijzijnde windturbine ca 1025 meter met ashoogte van 100 meter.

st 2 100m

Standpunt Dedemsvaart - afstand tot dichtstbijzijnde windturbine ca 2325 meter met ashoogte van 100 meter.

 

st3 100m

 Standpunt N36 - afstand tot dichtstbijzijnde windturbine ca 3555 meter met ashoogte van 100 meter.