Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Geschiedenis windpark

De provincie Overijssel heeft in 2001 een verkenning laten uitvoeren naar mogelijke locaties voor windmolens in Noordoost Overijssel. Het gebied van windpark De Veenwieken is gelegen in één van deze locaties. De provincie heeft door middel van de omgevingsvisie de gebieden vastgelegd die kansrijk worden geacht voor windenergie, waaronder het gebied van windpark De Veenwieken.


In 2013 heeft zowel Provinciale Staten van de provincie Overijssel als de gemeenteraad van Hardenberg ingestemd met het verzoek medewerking te verlenen aan de plaatsing van 10 windmolens in Windpark De Veenwieken.

Op 20 december 2017 heeft de Raad van State de ingediende beroepen tegen het inpassingsplan, bestemmingsplan en de vergunningen ongegrond verklaard. Daarmee zijn deze onherroepelijk geworden en mag het windpark worden gebouwd.