Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken en Raedthuys Windenergie. Wij werken samen aan een plan voor de plaatsing van 10 windmolens tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg.

  • Windpark De Veenwieken
  • Windpark De Veenwieken

Zonnepark De Veenwieken

Het idee in het kort
Zonnepark De Veenwieken is een initiatief van duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie. Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys Pure Energie realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor hebben wij contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark.
Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt. Dat is een extra bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en de reden waarom wij dit initiatief voor dit zonnepark hebben genomen. 

Een belangrijk onderdeel van het plan is dat de omgeving mede-eigenaar kan worden van het zonnepark, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.

  • Beoogde omvang zonnepark: 20 hectare.
  • Verwachte jaarproductie: 20 miljoen kilowattuur (25 procent van elektriciteitsverbruik in gemeente Ommen).
  • Beoogde locatie: klik hier voor een plattegrond (de tien stippen op de kaart zijn Windpark De Veenwieken, de blauwe rechthoek het beoogde zonnepark).
  • Vragen en contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Projectleider: Henk Schoonvelde, tel. 053-4341200 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Vraag en antwoord over zonnepark De Veenwieken: klik hier.
  • Aanmelden voor nieuwsbrief: klik hier.

 

Nieuws en stand van zaken

 

8 januari 2019

Informatiebijeenkomst over zonnepark

Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie organiseert op woensdag 23 januari 2019 een informatiebijeenkomst over zonnepark De Veenwieken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in dorpshuis Ommerkanaal, Ommerkanaal West 22 in Ommen en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Het zonnepark is beoogd tussen de twee zuidelijke windmolens van Windpark De Veenwieken, ten zuiden van Dedemsvaart. Het idee verkeert in een pril stadium. Eerst wil Raedthuys Pure Energie in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf deze informatiebijeenkomst op 23 januari.

Het idee voor dit zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys Pure Energie realiseert vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar enkele windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark. Door windmolens en een zonnepark te combineren, kan er op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt. Dat is een extra bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en daarom heeft Raedthuys Pure Energie dit initiatief genomen.

De beoogde omvang van het zonnepark is circa 20 hectare. Het is nog niet besloten of het in een zogeheten zuid-opstelling of oost-west-opstelling wordt geplaatst. Bij een zuid-opstelling staan de zonnepanelen gericht op het zuiden. Bij een oost-west-opstelling is de ene helft van de zonnepanelen gericht naar het oosten en de andere helft naar het westen.
De verwachte opbrengst van een zonnepark van deze beoogde omvang is 20 miljoen kilowattuur per jaar. Inwoners en bedrijven in de gemeente Ommen verbruikten in 2017 samen circa 81 miljoen kWh. Als het zonnepark 20 miljoen kWh per jaar opwekt, is dat evenveel als 25 procent van het totale elektriciteitsverbruik in de gemeente Ommen.

Het idee verkeert nog in een pril stadium. Er is nog geen vergunning aangevraagd, er loopt geen formele procedure. Raedthuys Pure Energie wil eerst met de omgeving in gesprek en horen welke gedachten, vragen en ideeën er leven over dit idee bij omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Ook wil het bedrijf in samenspraak met de omgeving het plan concreet maken. Zo kan er bijvoorbeeld worden gesproken over de landschappelijke inpassing en de wijze waarop de omgeving financieel participeert. Raedthuys Pure Energie heeft het idee om 25 procent van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.

Tijdens de bijeenkomst op 23 januari kan Raedthuys Pure Energie een nadere toelichting geven op dit initiatief en ook visualisaties laten zien van hoe het zonnepark eruit kan zien. Daarnaast is het bedrijf benieuwd naar vragen, opmerkingen en suggesties vanuit de omgeving. Ook bespreekt Raedthuys Pure Energie graag de mogelijkheden voor landschappelijke inpassing en financiële participatie.

Een exacte planning voor het zonnepark is er nog niet. Aan de hand van het gesprek met de omgeving wordt duidelijker hoe het plan kan worden ingevuld en wat de planning kan zijn. Via nieuwsbrieven zal Raedthuys Pure Energie geïnteresseerden op de hoogte houden. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via de link bovenaan deze webpagina.
Vragen, opmerkingen en suggesties zijn zeker welkom, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..